Reklam
Reklam
Reklam

Fındık üreticisi dönüm başı ne kadar destek alacak

Fındık üreticisi dönüm başı ne kadar destek alacak
07 Kasım 2020 - 09:51
Reklam

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Ordu’da üreticileri verilecek önemli destek kalemleri şöyledir.
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
·       Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2020 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.
·       Mazot ve Gübre Desteği: 2020 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

ÜrünlerMazot
(TL/da)
Gübre
(TL/da)
Toplam Destek
(TL/da)
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf19,008,0027,00
Kuru Fasulye22,004,0026,00
Patates27,004,0031,00
Soya26,004,0030,00
Dane Mısır25,004,0029,00
Fındık, Yaş Çay, Yem Bitkileri17,004,0021,00
Diğer Ürünler15,004,0019,00
Nadas8,00-8,00
·       Toprak Analizi Desteği: Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde,  ilave her 50 da araziye kadar bir analiz için Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarında yaptırılan analiz başına 40 TL olarak yapılır.
·       Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2020 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne "ürün sertifikası" düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
Organik Tarım DesteğiSertifika Türü(TL/da)
1. Kategori ÜrünlerÜrün Sertifikası (Bireysel)100
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)50
2. Kategori ÜrünlerÜrün Sertifikası (Bireysel)40
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)20
3. Kategori ÜrünlerÜrün Sertifikası(Bireysel)10
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu)5
Organik Hayvancılık DesteğiTL/Kovan
Arılı kovan10
 
·       İyi Tarım Desteklemeleri: İyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. 
İyi Tarım Uygulamaları DesteğiSertifika Türü(TL/da)
1.Kategori ÜrünlerÖrtüaltı ÜretimBireysel Sertifıkasyoıı150
Grup Sertifikasyonu75
Açıkta ÜretimBireysel Sertifıkasyon50
Grup Sertifıkasyonu25
2.Kategori ÜrünlerBireysel Sertifıkasyon40
Grup Sertifıkasyonu20
3.Kategori ÜrünlerBireysel ve Grup Sertifıkasyon10
 
·       Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.
·       Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.
·       Yem Bitkileri Desteği: Yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.
Yem Bitkileri Üretim DesteğiTL/da/Yıl
Korunga90
Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu /Kuru)60
Silajlık Ekilişler (Sulu)100
Yapay Çayır Mera150
Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu)90
 Kuru Ekilişler40
·       Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 2019 yılı güz dönemi ile 2020 yılında ekimi/dikimi yapılan ve 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilen ekim/dikimler için yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve yurt içi sertifikalı fidan /fide ve standart fidan kullanım destekleri, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fıdesi ve standart fidan kullanan çiftçilere yapılır.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 2020 üretim yılında susam ve yerfıstığı için tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünler için ise ekli listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre destekleme ödemesi yapılır ve 2020 yılında bütçe imkânları dâhilinde ödemelere başlanır.
Sıra
No
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği(TL/da)
1Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf16,00
2Kuru Fasulye, Yonca30,00
4Fiğ, Korunga,Soya22,00
5Patates100,00
·       Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği: Bu destek kapsamında yurt içi sertifikalı 2020 üretim yılı için aşağıdaki miktarlarda 2020 yılında bütçe imkânları dâhilinde ödenmeye başlanır.
Sıra
No
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği(TL/da)
StandartSertifikalı
1Bodur/yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi100400
2Sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi...400
3Diğer meyve fidanları (Nar ve Muz hariç) ile bahçe tesisi100280
·       Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2020 yılında kayıt altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL olarak ödenir. 
·       Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46.000 TL on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenir.
HAYVANCILIK DESTEKLERİ 
·       Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;
Buzağı/Malak/Manda DesteğiTL/Baş
4 ay ve üzeri buzağı370
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı600
Soy kütüğüne Kayıtlıİlave 175 
Döl kontrollü Boğanın yavrusuİlave 50
Yetiştirici Bölgesi illeri (Ordu dahil)İlave 100
Anaç manda250
Manda soy kütüğü450
Malak250
Malak soy kütüğü450
Suni Tohumlamadan Doğan Malaklara
 
450
 Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40'ı kadar destekleme ödemesi yapılır.
o   Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere hayvan başına 250 TL/baş destekleme ödenir.
o   Hastalıktan Ari İşletme Desteği :Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birimi miktarları 500 başa  kadar tam 501 baş ve üzeri için %50 sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 TL baş destek ödenir
·       Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;
o   Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL olarak ödenir.
o   Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 30 TL, anaç keçilerine 35 TL, Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılır.
·       Arıcılık Desteği;
Arıcılık DesteğiTL/Adet
Arılı kovan15
Damızlık ana arı80
·       Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ödemesi yapılır.
·       Dijital Tarım Pazarı Platformu Desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu Üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden üçüncü fıkranın d bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricileri Bakanlıkça belirlenen dönem birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.
·       Su ürünleri desteklemeleri; Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.
Su Ürünleri Desteği(TL/kg-Adet)
Alabalık (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)0,75
Yeni Türler (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)1,50
Kapalı Sistem Üretim (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)1,50
Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)1,50
Midye (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)0,10
Sazan (kg)350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil)0,50
Hastalıktan Ari Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği (adet)10.000 adet'e kadar (10.000 adet dâhil)60,00
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg)30.000 kg'a kadar (30.000 kg dâhil)1,00
·       Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi, geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m'den küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılır.
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi(TL/Gemi Adedi)
0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri750
5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri1.000
8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı gemileri1.250
 
 


 

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum