Ordu Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaptı


Ordu Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaptı

Sayıştay tarafından Ordu Üniversitesi hakkında  hazırlanan denetim raporlarıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı.
Rektörlük Döner Sermaye ile ilgili açıklama yaparken, alınan 65 öğretim görevlisi ile ilgili hazırlanan  ilanlarının kişiye özel olduğu ve vekaleten atanan dekanlarla ilgili konularda  açıklama yapılmaması dikkat çekti;
Açıklama şöyle;
Üniversitemizde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulması ve faaliyet alanları ile ilgili bazı basın organlarında Üniversitemizi hedef alan maksatlı haberler üzerine kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi sorumluluğu çerçevesinde aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.
Üniversitemizde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 28.01.2010 tarihinde 2010/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51’ inci maddesi esas alınarak kurulmuştur. Faaliyet alanları da bu çerçevede belirlenen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, aynı kanunun 58. maddesi gereği faaliyetlerini yürütmektedir. Dolayısıyla 2020 yılı Sayıştay raporunda yapılan değerlendirmelerin, 2010 yılında kurulan ve halihazırda yasal çerçevede faaliyetine devam eden bu birimin Rektörün temsil ve ağırlama harcamaları için yeni kurulan bir birim gibi haberleştirilmesi kasıtlı ve gerçekten uzak yapılan değerlendirmelerdir.
Bununla birlikte ilgili haberlerde yer verilen “…eğitim için ayrılan ödeneğin, Rektörlüğün temsil ve ağırlama harcamaları için kullanıldığına” yönelik söylemler yasal dayanağı ve uygulama imkânı bulunmayan, gerçeği hiçbir şekilde yansıtmayan ifadelerdir. Eğitim-öğretim için ayrılmış olan bütçenin, Rektörlük temsil ve ağırlama kalemi için kullanılması hiçbir suretle söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.