Ordu'da fındık bahçesi icradan satılık

Ordu'da fındık bahçesi icradan satılık
Editör: Ordu Gazete
23 Eylül 2022 - 09:45
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, tapunun Ordu İli, Altınordu İlçesi, Aydınlık Mahallesi, Kovanhisar Mevkii, Ada No: 119 ve Parsel No: 11 numarasında, Yüzölçümü: 4.189,66 m² ve Niteliği: Fındık Bahçesi olarak kayıtlıdır. Dosyada mevcut tapu kaydına göre, taşınmazın mülkiyet bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. İpotek borçlusu İdris Arslan(53593491908 TC nolu, Sami oğlu) taşınmazda1/1 hisse ile malik olduğundan, taşınmazın tamamı kendisine aittir. Taşınmaz, alacaklı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. lehine ipoteklidir. Taşınmazın kuzeyinde yol, güneyinde 104 ada 1nolu orman parseli, doğusunda 119 ada 12noluparsel ve batısında 119 ada 10noluparsel bulunmaktadır. Aydınlık Mahallesi, Kovanhisar Sok. Mevkii Altınordu / Ordu adresinde bulunan taşınmaz, Altınordu Belediyesi imar planı dışında kalmakta olup, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerince uygulama yapılabilecek durumdadır. Altınordu İlçesi, Aydınlık Mahallesi, Kovanhisar Sok. mevkiinde bulunan taşınmazın tapu kaydında ?Niteliği: Fındık Bahçesi? yazıyorsa da, fiili durumda taşınmazın yola yakın kısımları tarla vasfında açık arazi olup, alt kısımları verim çağında fındık ocakları ile kaplı fındık bahçesidir. Fındık ocaklarının verimi düşüktür. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Taşınmazın toprak yapısı killi tınlıdır. Stabilize mahalle yolunun alt kenarında bulunan taşınmaz, topoğrafik yapı itibariyle yamaç bir arazi olup, meyili% 30-50 arasında değişiklik göstermektedir. Gerce -Aydınlık yolunun giriş kısmında bulunan taşınmazın etrafında seyrek yerleşim mevcuttur. Taşınmaz, Gerce Mah. merkezine yaklaşık 6 km. mesafede olan taşınmaz, Ordu İl merkezine de yaklaşık36 Km. mesafededir. Konum ve mevkii olarak iyi değildir.
Adresi : Aydınlık Mah.119 Ada 11 Numaralı Parselde Altınordu / ORDU
Yüzölçümü : 4.189,66 m2

Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 71.225,00 TL
KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler :tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/10/2022 günü 14:36 - 14:41 arası
2. Satış Günü : 23/11/2022 günü 14:36 - 14:41 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanının gazete ilanı tapuda adresi bulunmayan veya kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi kapsamında tebligat yerine kaim olacaktır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/12982 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/09/2022
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum