Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Ordu Üniversitesi'nde laboratuvar sayısı 152'ye ulaştı

Ordu Üniversitesi'nde laboratuvar sayısı 152'ye ulaştı

Ordu Üniversitesi'nde laboratuvar sayısı 152'ye ulaştı
10 Ocak 2019 - 12:20
Reklam

Araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte elemanlar yetiştirerek gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla toplum yararına sunduğu eğitime yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam eden

Ordu Üniversitesi kurulduğu yıllarda 14 olan araştırma, sağlık, eğitim laboratuvarları ve atölye sayısı 2019 yılı itibari ile 152’ye ulaşarak yaklaşık 11 kat artış sağlandı.

Bölgesel ve ulusal alanda olduğu kadar aynı zamanda uluslararası alanda da projeler üreten Ordu Üniversitesi akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni laboratuvarlar kurarak ve mevcut laboratuvarların donanımlarını artırarak araştırma alt yapısını genişletmeye devam etmekte.

 Bu bağlamda kurulduğu 2006 yılında toplamda 14 olan laboratuvar sayısı geçtiğimiz yıl eklenen 5 laboratuvar ile 152’ye yükselen Ordu Üniversitesi’nde araştırma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Gelişmiş Teknolojiye Sahip Araştırma Alanları

Sağlık alanında sahip olduğu laboratuvarlarındaki son teknolojiler sayesinde Ordu’da ilk niteliğinde birçok operasyona imza atan Diş Hekimliği Fakültesinin araştırma, eğitim ve sağlık laboratuvarları ile toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ile ilgili hizmetini yeni binasındaki araştırma alanları ile daha üst seviyelere ulaştırmayı hedeflerken Tıp Fakültesi sahip olduğu 14 laboratuvarı ve Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan araştırmalar,  gerçekleştirilen ameliyatlar ve bölgesine verdiği sağlık hizmeti ile adından söz ettirmekte.

Ayrıca sahip olduğu 19 laboratuvarı ile moleküler biyoloji ve kimya alanlarında bilime katkıda bulunacak araştırma geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte elemanlar yetiştiren Fen Edebiyat Fakültesi gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla toplum yararına sunduğu eğitime yönelik hizmetlerini sürdürmektedir.

Bölge Ürünleri ile İlgili Nitelikli Akademik Çalışmalar

Tarımsal eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar arasında yer alan Ziraat Fakültesi 31 laboratuvarıyla eğitim vererek, nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinirken yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmektedir. Fakülte laboratuvarlarının sahip olduğu donanımlar ile birlikte bölgenin simgesi haline gelen fındık, kivi, karayemiş, domatesin yanı sıra ekonomik değeri yüksek ürünlerle ilgili bilimsel çalışmalar aralıksız sürdürülerek ülke tarımına ve üreticisine katkı sağlamaya, bununla beraber tarım ürünlerinin verimini artırma yönelik faaliyetler yürütülmeye devam edilmektedir.

Bununla birlikte bölgemiz ve ülkemiz adına denizciliğin ve deniz bilimlerinin gelişmesi için çalışmalarına devam eden Fatsa Denizcilik Fakültesinde bulunan 10 araştırma ve uygulama laboratuvarında yürütülen çalışmalar, biyolojik canlı çeşitliliğinin korunmasından su ürünleri endüstrisine ait her türlü bilimsel araştırmaya katkı sağlamakta.

 

Avrupa Standartlarında Modern Spor Laboratuvarları

Hem Türkiye hem de Karadeniz Bölgesi‘ndeki en gelişmiş laboratuvarlardan bir tanesi olan ve Avrupa standartlarında modern olarak tasarlanan performans laboratuvarında; test ve ölçümler yapan son teknoloji 18 farklı cihaz bulunuyor. Bu cihazlarla sporculara izokinetik kas kuvveti ölçümü, izokinetik denge ölçümü,  vücut analiz ölçümü, oksijen kapasitesi ölçümü, aerobik ve anaerobik güç ölçümü ile çoklu reaksiyon ölçümü gibi birçok ölçümler de yapılabiliyor. Bunların yanı sıra performans laboratuvarında bulunan cihazlar ile yapılan test ve ölçümler BESYO öğretim üyelerinin bilimsel ve akademik çalışmalarına katkı sağlıyor.

Nitelikli Ara Eleman Eksikliğinin Giderilmesine Yönelik Donanımlı Eğitim Alanları

Ordu Üniversitesi’nde  faaliyette olan 8 meslek yüksekokulunda bulunan laboratuvar ve tesislerle nitelikli bilimsel çalışmalar ortaya koymak, uluslararası düzeyde ve uygulamaya yönelik çalışmalara öncelik vermek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman eksikliğinin giderilmesi noktasında sahip olduğu teknik alt yapı ile öğrencilerini sektöre hazırlamaktadır. Bilginin teorik sınırlar içerisinden çıkarak uygulamaya dönüştürüldüğü meslek yüksekokulu laboratuvarlarında verilen eğitimler ile işletmeler, ihtiyaç duydukları nitelikli ara eleman açığını mezun olan öğrencilerimizden temin edebilir hale gelmektedir.

Üniversiteler, Kamu Kuruluşları ve Sanayicilere Bilimsel Destek

Donanımlı ve nitelikli laboratuvar olanakları ile üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları analizleri bilimsellikten ve etik kurallardan ödün vermeden gerçekleştirmeye devam eden Ordu Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarı üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için ulusal ve uluslararası alanda alt yapı sağlıyor.

Modern analiz cihazlarının yer aldığı araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturma, ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini artırma, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma ayrıca ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz isteklerini karşılamayı amaçlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı gerek fiziki alt yapısı gerekse cihaz donanımları ile birçok araştırmanın güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

Ordu Üniversitesinin önemli deneysel çalışmaların yürütülmesine imkan sunan evrensel standartlarda laboratuvarlara sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvar ortamları üniversitelerin dünya bilimine açılan kapısıdır. Üniversitelerin başta ulusal onun da ötesinde küresel ölçekte tanınır olmasına katkı sunan en önemli mekanlar zengin kaynaklara sahip, yeterli bilimsel ve teknolojik araçlarla donatılmış laboratuvarlardır. Kurulduğu süreçte 14 laboratuvar ile eğitim yolculuğuna başlayan Ordu Üniversitesi yakın zamanda açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesindeki yeni laboratuvarlarıyla birlikte bugün 152’ye ulaşan araştırma, sağlık, eğitim laboratuvarları ve atölye sayısı ile dünya bilim mirasına önemli faydalar sunan çalışmalarına devam etmektedir. Küresel ölçekte başarılı çalışmaların gerçekleştirildiği Üniversitemiz laboratuvarlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki araştırmacılarımız, bilimsel literatüre önemli katkı sunacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Kurduğumuz laboratuvarlarla nitelikli bilimsel çalışmalar ortaya koymayı, uluslararası düzeyde ve uygulamaya yönelik çalışmalara öncelik vermeyi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesine fayda sağlamayı ve bilimsel alanda ülkemizin rekabet edebilme gücünü artırmayı hedeflemekteyiz. Dolayısıyla bu mekanlar üretilen her bilginin başta Ordu ve bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim ağımızı zenginleştirmede önemli alt yapı niteliğindedir.” şeklinde konuştu.

 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum