Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Editör: Ordu Gazete
22 Eylül 2022 - 09:01
Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden
  
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.


Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;
Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
* Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
* Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
 
İlan NoBirimiBölüm/
Anabilim Dalı
UnvanıAdetDereceAçıklama
202234Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri / Göz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Glokom hastalarında nöroproteksiyon hakkında çalışma yapmış olmak.
202235Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri / Kulak, Burun, Boğaz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında yapmış olmak. Endonazal mikro Endoskopik sinüs cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
202236Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında yapmış olmak. Yoğun Bakım alanında yan dal yapmış olmak.
202237Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri / Kalp ve Damar CerrahisiDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi alanında yapmış olmak. Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Off- Pump ve On-Pump Bypass’ın etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
202238Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri / Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak. Gestasyonel diabetes mellitusta eser elementler ve dismenore konularında
çalışma yapmış olmak.
202239Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Acil TıpDoçent11Acil Tıp alanında doçentliğini almış olmak. Künt göğüs travması ve karbonmonoksit zehirlenmesi konularında çalışması olmak.
202240Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / KardiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Kardiyoloji alanında yapmış olmak. Pulmoner hipertansiyon alanında çalışması olmak.
202241Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak. Şizofreni hastalarında fonksiyonel nöro görüntüleme alanında çalışma yapmış
olmak.
202242Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Tıbbi GenetikDr. Öğr. Üyesi11Tıp fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığını Tıbbi Genetik alanında yapmış olmak. Likit biyopside deneyimli olmak.
202243Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Fizik Tedavi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Aşil tendon iyileşmesinde apelin ekspresyon düzeyindeki değişiklikler konusunda çalışma yapmış olmak.
202244Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Halk SağlığıDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Halk Sağlığı alanında yapmış olmak. İnsanlarda ağır metal maruziyeti ile ilgili çalışma yapmış olmak.
202245Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. HIV ve Hepatit B üzerine çalışma yapmış olmak.
202246Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi12Uzmanlığını Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk üzerine çalışma yapmış olmak.
202247Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri / Tıbbi ParazitolojiDr. Öğr. Üyesi12Tıbbi Parazitoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doktora sonrası en az iki yıl ders vermiş olmak.
202248Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri / FizyolojiDr. Öğr. Üyesi12Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığını fizyoloji alanında yapmış olmak.
Nörofizyolojide deneyimli olmak.
202249Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri / BiyokimyaDr. Öğr. Üyesi12Tıpta uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında yapmış olmak. Biyokimyasal ölçümlerde kullanılan yöntem karşılaştırmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
202250Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri / Tıbbi MikrobiyolojiDr. Öğr. Üyesi12Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında yapmış olmak.
202251Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri / Histoloji ve EmbriyolojiDr. Öğr. Üyesi12Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlığını yapmış olmak. Diyabet ve Hipertansiyon konularda deneysel çalışma yapmış olmak.
202252Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve TedavisiDr. Öğr. Üyesi11Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak.
202253Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik / İç Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi11İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Metabolik sendrom ve obezite konularında çalışmalar yapmış olmak.
202254Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Yönetimi / Sağlık Ekonomisi ve PolitikasıDr. Öğr. Üyesi12Muhasebe ve Finans alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
202255Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji / Sosyal PsikolojiDr. Öğr. Üyesi14Psikoloji lisans mezunu olmak. Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Psikoloji alanı ile ilgili çalışmaları bulunmak.
202256Ünye İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Siyaset ve Sosyal BilimlerDr. Öğr. Üyesi13Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Müzakereci demokrasi teorisi alanında çalışma yapmış olmak.
202257Ünye İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Yönetim BilimleriDr. Öğr. Üyesi12Yönetim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kamu yönetiminde kriz yönetimi ve e-Devlet alanında çalışmalar yapmış olmak.
202258Fatsa Deniz Bilimleri FakültesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi / Deniz Ulaştırma İşletme YönetimiDr. Öğr. Üyesi14Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Denizyolu taşımacılığında tahminleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
202259Fatsa Deniz Bilimleri FakültesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatıDr. Öğr. Üyesi14Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Doğal kompozit malzemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
202260Fatsa Deniz Bilimleri FakültesiGemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi13Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Gemi makinelerinde bakım onarım konularında çalışmalar yapmış olmak.
202261Eğitim FakültesiTemel Eğitim / Okul Öncesi EğitimiDr. Öğr. Üyesi13Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönemde zihin kuramı üzerine çalışma yapmış olmak.
202262Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve ÖğretimDr. Öğr. Üyesi13Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak. Ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı üzerine çalışma yapmış olmak.
202263Güzel Sanatlar FakültesiGrafik Tasarımı / GrafikDr. Öğr. Üyesi14Sanat ve Tasarım anabilim/anasanat dalında doktora yapmış olmak.
İnteraktif infografik ve görsel kimlik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
202264Güzel Sanatlar FakültesiGrafik Tasarımı / GrafikDr. Öğr. Üyesi13Grafik, Grafik Tasarım veya Resim anasanat dallarından birinde sanatta yeterliğini tamamlamış olmak. Baskı resim ve kamusal alanda sanat üzerine çalışmalar yapmış olmak.
202265Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi
Müzikoloji / Müzik TeorisiDr. Öğr. Üyesi11Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Müzik Teorisi ve Piyano alanında çalışmaları bulunmak.
202266İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri / Kelam ve İtikadi İslam MezhepleriDr. Öğr. Üyesi13Temel İslam Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kelam ve Mezhepler Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
202267İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri / FıkıhDr. Öğr. Üyesi13Temel İslam Bilimleri anabilim dalı, İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
202268İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatları / Siyer-i Nebi ve İslam TarihiDr. Öğr. Üyesi12Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi anabilim dalında doktora yapmış olmak. İslam Tarihinde ibadetlerin uygulanma biçimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
202269Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve Otomasyon / Elektronik Haberleşme TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi11Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Düşük frekans ölçümleri ve elektromanyetik modellemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
202270Fatsa Meslek YüksekokuluMuhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi UygulamalarıDoçent11Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.
202271Ulubey Meslek YüksekokuluGazetecilik ve Habercilik / Medya ve İletişimDr. Öğr. Üyesi13İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sinema ve yeni medya alanlarında çalışmaları bulunmak.
202272İkizce Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve Sigortacılık / Bankacılık ve SigortacılıkDr. Öğr. Üyesi12Katılım Bankacılığı alanında doktora yapmış olmak. Katılım bankalarının kurumsal sürdürülebilirliği üzerine çalışma yapmış olmak.
202273İkizce Meslek YüksekokuluSağlık Bakım Hizmetleri / Yaşlı BakımıDr. Öğr. Üyesi11Hemşirelik Esasları alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yoğun bakım enfeksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum