Ordu Valiliği yeni bir açıklama yaptı

Editör: Ordu Gazete
16 Ocak 2022 - 20:29
Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulamasına İlişkin Kararı
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 16.01.2022 tarihinde saat 16.30’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
 
ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin,
belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla
seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama; Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazısı
doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha
Kurulunun 15.01.2022 tarih 2022-1 No’lu Kararı ile yeniden düzenlenmişti.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-
13588366-149-83 sayılı yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazının güncellenmesine
ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E- 13588366-149-
83 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre;
I­ PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;
· Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde
hastalığı geçirmemiş çalışanları,
· Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,
·Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar
doğrultusunda),
·Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,
II­ PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;
· Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,
­ Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
­ Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis
şoförü, temizlik personeli vb.),
­ Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,
­ Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,
olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-
13588366-149-83 sayılı yazısı ve ilgili taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda Ordu ili genelinde;
1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce
yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,
2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden
aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının
yapılmasına,
3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
seyahatine müsaade edilmemesine,
Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli
tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum