Ordu Valiliği yeni kararın detaylarını açıkladı

Editör: Ordu Gazete
15 Ocak 2022 - 19:10
Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi 15.01.2022 tarihinde saat 12.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili 
olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde değerlendirmelerini içeren Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazısında;
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş 

kişilerden;
. Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası 
seyahatlerden önce,
. Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis 
şoförü, temizlik personeli vb.),
. Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
. Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, 
PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.
Bu çerçevede Ordu İli genelinde; Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı 
yazısı doğrultusunda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20.08.2021 tarih 2021-53 No’lu ve 31.08.2021 tarih 
2021-54 No’lu Kararlarının tüm hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.10.2021 tarih ve 2021-57 No’lu Kararının 3’üncü maddesinin uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir.
Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli 
tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum