Reklam
Reklam
Reklam

Ordu Valiliğinden yeni coronavirüs tedbirleri

Ordu Valiliğinden yeni coronavirüs tedbirleri
02 Haziran 2020 - 21:36
Reklam

Ordu Valiliği son dönemde Covid 19 testlerinde pozitif oranlarında artış görülmesi üzerine yeni tedbirler almaya başladı.
Valilik, Fatsa’da bulunan KYK Yurdunun Fatsa ve Ünye Devlet Hastanesi’ne bağlı karantina hastanesi olarak kullanılmasını kararlaştırdı.
Konuya ilişkin valiliğin açıklaması şöyle;
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 
tip Koronavirüs (Covid¬19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 
etmektedir. Covid¬19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 
paylaşmaktadır.
Son yapılan COVID-19 numune değerlendirmelerinde pozitiflik oranlarında artış saptanmış 
olup, bu pozitif vakaların da büyük bir kısmının temaslılardan olması, bireylerin taburculuk sonrası 
sosyal izolasyonu yeterince oluşturamadığını göstermektedir. Bu hususta Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2020 tarih 00116746127 barkod numaralı “Hastane Dışı Kesin 
Vaka Takibi” konulu gelen yazısına göre; “Ancak burada vakanın klinik ve sosyal ölçütlerinin 
değerlendirmesi söz konusu olup, toplum sağlığı açısından COVID-19 hastalığı ile mücadelede 
hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla, kesin vakalar ile temaslılarının izolasyonu en 
önemli stratejidir. Kesin vakaların hastanelerde veya şartları uygun belirlenmiş alanlarda (KYK, 
misafirhane, otel vb.) tedavi ve izolasyonuna imkanlar dahilinde devam edilmesi ve gözlem altında 
tutulmaları esastır.” denilmektedir.
Yine 13.04.2020 tarih 30 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında; komplike olmayan hastaların 
hastane dışında izole edilebilmesi amacıyla Ordu KYK Lebibe Karlıbel Öğrenci Yurdunun 
kullanılmasına, lüzumu halinde karantina hastanesine dönüştürülmesine, gerekli hazırlıkların ilgili 
kurumlar tarafından ivedilikle yapılmasına, karar verilmiştir.
COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ilimize yaz aylarında il dışından gelen 
vatandaşların sayısında artış ve bununla birlikte vaka sayısında artış ihtimali bulunmaktadır. İlimizde 
görülebilecek vaka sayısındaki artışın önüne geçmek maksadıyla ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç 
duyulmuştur.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 
1- PCR sonucu pozitif olan fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel COVID-19 
rehberine göre hastayı muayene eden hekim tarafından komplike olmadığı tespit edilen COVID-19 
vakalarının takip ve tedavilerinin yapılması maksadıyla KYK Fatsa Öğrenci Yurdunun Fatsa ve Ünye 
Devlet Hastanelerinin ek binası olarak hizmet vermesine,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum