Kumrulu Öğrenciler Medya ve Bilim Okuryazarlığını Öğrendiler


Kumrulu Öğrenciler Medya ve Bilim Okuryazarlığını Öğrendiler

Kumru Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Öznur ÖZTÜRK rehberliğinde Mart ayından bu yana yürüttükleri “Tiny Hands Big İdeas” isimli e-twinning projesini tamamlandılar.  9 okul ve 54 öğrencinin yer aldığı proje kapsamında Kumru Atatürk Ortaokulunu temsilen 6 öğrenci ve 1 öğretmen görev aldı. Ortağı olduğu projeyi okulu adına yürüten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Öznur ÖZTÜRK proje hakkında şu bilgileri verdi:
“Okulumuz adına yürütmüş olduğumuz “Tiny Hands Big İdeas(Minik Eller Büyük Fikirler)” adlı etwinning projesi sayesinde öğrencilerimle birlikte birçok çalışmada yer aldık. Yaklaşık üç aydır devam eden projede ortak olduğumuz okullarla dayanışma ve işbirliği içinde eş zamanlı olarak çalıştık. Öğrenciler proje kapsamında interneti güvenli kullanmayı öğrenirken çeşitli çocuk dergilerini medya okuryazarı gözüyle incelediler. Çalışmaların sonunda ise “MİNİK ELLER İŞ BAŞINDA” adında kendi e-dergi hazırladılar.  
Bu proje kapsamında öğrenciler şu kazanımları elde ettiler:
- Canva, Pixton, Logomaster, Chatterpix, Thinglink gibi birçok Web 2.0 aracını kullanmayı,
-Güvenli internet kullanımını,
-Medya ve Bilim okuryazarı olmayı,
-Teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmayı,
-Sorumluluk ve karar alma becerilerini kullanmayı, 
-Ortak hareket etmeyi,
-Bilimsel etiğe uygun davranmayı, öğrendiler.”