Ordu Valiliği yeni izolasyon yerini açıkladı


Ordu Valiliği yeni izolasyon yerini açıkladı


Ordu’da corona nedeniyle izolasyona alınacak kişilerin kalacağı yer belirlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu Perşembe İmam Hatip Lisesi Pansiyonunu izolasyon konaklama yeri olarak belirledi.
Karar şöyle;
  İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Perşembe İmam Hatip Lisesi Pansiyonunun belirlenmesine, Mülki idare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.