Ordu Üniversitesi 9'u profesör 36 öğretim görevlisi alacak


Ordu Üniversitesi 9'u profesör 36 öğretim görevlisi alacak

Ordu Üniversitesi  9'u profesör 36 öğretim üyesi akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2021
Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya (1 adet fiziki dosya 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;
* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma
eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.
* Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
* 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen ’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç dört ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
* Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi    Bölüm/ Anabilim Dalı    Unvanı    Adet    Derece    Açıklama
Tıp Fakültesi    Dahili Tıp
Bilimleri / Aile Hekimliği    Profesör    1    1    
Saf balın diyabetes mellitus tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı    Profesör    1    1    
Afet yönetimi ile ilgili deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri / Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon    Profesör    1    1    
İzokinetik egzersizler, kognitif rehabilitasyon konularında deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Akut apandisit tanısında tiyol/disülfit homeostazı ve RIPASA skoru konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri /
İç Hastalıkları    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Lenfomalı hastalarda paroksismal nokturnal hemoglobinüri hakkında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
3. basamak bir merkezde elektro fizyoloji ve aritmi alanında en az gözlemci ve araştırmacı olarak eğitim almış olmak ve aritmi alanında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri / Nöroloji    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Antiepileptik ilaçların erişkin kemik metabolizması üzerine etkileri konusunda araştırma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri /
Radyoloji    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Pulmoner BT anjio ve kardiyak MR konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Karma özellikli depresyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve
Travmatoloji    Doçent    1    1    
Femur kırıklarının tedavisinde intramedüller çiviler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Gonartrozlu hastalarda kıkırdak ve subkondral kemikteki değişikliklerin klinik, radyolojik ve histopatolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Cerrahi Tıp Bilimleri /
Göz Hastalıkları    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Glokom olgularında Ahmed glokom valf implantasyonu sonrası gelişen enkapsüle bleblerin tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Cerrahi Tıp Bilimleri / Kalp ve Damar
Cerrahisi    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Ascendes aort replasmanı ile ilgili ve kalıcı diyaliz kataterlerinin sikopi eşliğinde takılması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi    Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Yüksek Lisans ve Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yapmış olmak. Gen polimorfizmleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yeni nesil dizileme konusunda eğitim
almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi    Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve
Tedavisi    Doçent    1    1    
Flor ve Gümüş Katkılı Sentetik Maddeler ve Sitotoksite üzerine çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi    Klinik Bilimler /
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi    Doçent    1    1    
Konik Işınlı Tomoğrafide Sella Tursika çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi    Tarih / Yakınçağ Tarihi    Doçent    1    1    
Doçentliğini Tarih alanında almış olmak. Türk-Fransız Deniz Ticareti ve Lübnan Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi    Matematik / Matematiğin Temelleri ve
Matematik Lojik    Doçent    1    1    
Doçentliğini Matematik alanında almış olmak. Modelleme ve İnterpolasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi    İşletme / Üretim Yönetimi
ve Pazarlama    Doçent    1    1    
Fındık İşletmeleri ve Gıda sektöründe tedarik zinciri yönetimi uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi    İşletme / Muhasebe ve Finansman    Doçent    1    1    
Finansal gelişme, teknolojik ilerleme ve inovasyon konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi    Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği /
Deniz Bilimleri    Profesör    1    1    
Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Ağır Metaller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi    Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği / Balıkçılık
Yönetimi    Profesör    1    1    
Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Deniz Hıyarları (Patlıcanları) üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi    Bitki Koruma / Entomoloji    Doçent    1    1    
Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Akaroloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi    Bahçe Bitkileri / Sebze Yetiştirme ve Islahı    Doçent    1    1    
Doçentliğini Bahçe Bitkileri alanında almış olmak. Sebzelerde moleküler karakterizasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi    Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Evde bakım, yaşlı sağlığı ve müzikterapi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi    Hemşirelik / Hemşirelik Esasları    Dr. Öğr. Üyesi    1    1    
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Hasta Güvenliği, teknoloji kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi    Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi    Profesör    1    1    
Doçentliğini Fen Bilimleri Eğitimi alanında almış olmak. Kavram yanılgıları ve meta analiz konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi    Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi    Doçent    1    1    
Doçentliğini Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında almış olmak. Okuduğunu anlama ve yazma alışkanlıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi    Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi    Profesör    1    1    
Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Yazma eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi    Doçent    1    1    
Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Ekoloji alanında bitki biyoçeşitliliği konularında çalışmalar yapmış, TUBİTAK ve AB Natura 2000 projelerinde görev almış olmak.

Eğitim Fakültesi    Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    Dr. Öğr. Üyesi    1    3    
Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık alanında doktora yapmış olmak. Öğrenciler arasında gözlenen riskli davranışlar ve okul rehberlik hizmetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi    Eğitim Bilimleri / Öğretim Teknolojileri    Dr. Öğr. Üyesi    1    3    
Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. İlkokul matematik eğitiminde sanal gerçeklik uygulaması geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi    Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri    Profesör    1    1    
İnanç, insan ve topluma dair konuları, geleneksellik, modernlik, postmodernlik ve küreselleşme çerçevesinde değerlendirerek, sosyolojik analiz ve yorumlarda bulunmuş; din, kültür, ahlak ve medeniyet üzerine bilimsel eserler vermiş olmak.

İlahiyat Fakültesi    Temel İslam Bilimleri / Hadis    Dr. Öğr. Üyesi    1    4    
Hadis alanında doktora yapmış olmak. Hanefi Hadis anlayışı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi    İslam Tarihi ve Sanatları / Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi    Dr. Öğr. Üyesi    1    4    
İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olmak. İlk dönem İslam tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu    Antrenörlük Eğitimi / Antrenörlük Eğitimi    Dr. Öğr. Üyesi    1    4    
Sporcularda Fiziksel ve Teknik Gelişimlerin Değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.