Reklamı Geç
Reklam
Reklam

65 yaş üstü vatandaşlar seyahat etmek için nasıl izin alacak

65 yaş üstü vatandaşlar seyahat etmek için nasıl izin alacak
21 Mayıs 2020 - 19:29
Reklam

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 
tip Koronavirüs (Covid¬19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 
etmektedir. Covid¬19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 
paylaşmaktadır.
Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın 
sağlığını korumak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa 
çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız 
tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu 
sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir. 
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 
geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma 
kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca 
dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. 
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması 
amacıyla, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izni ile ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin 
alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 
1- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları 
ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği 
nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar 
hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri 
yerleşim yerine gidebilecektir. 
2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir. 
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-
devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 
21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir. 
4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak 
sorgulanacaktır. 
5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da 
Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları 
otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. 
6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet 
üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir. 
7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. 
(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri 
dönebileceklerdir.) 
8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak 
gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri 
tarafından gerekli takipleri yapılacaktır. 
9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı 
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları kapsamında sokağa çıkma 
kısıtlamalarına tabi olacaklardır. 
10- Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın 
otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin 
planlanmasına,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Reklamı Geç