Reklam

Başkan Poyraz, avukatların isteklerini açıkladı

Başkan Poyraz, avukatların isteklerini açıkladı
05 Nisan 2021 - 09:00
Reklam
Ordu Barosu Başkanı Av. Murat Poyraz 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada avukatların isteklerini dile getirdi.
Başkan Poyraz’ın açıklaması şöyle;
Defalarca açıklanmasına rağmen bir türlü hayata geçmemiş taleplerimiz sadece mesleki olarak avukatların değil aynı zamanda hukuk devletinin gereği olarak devletimizin de sorunudur. Biz avukatlar olarak,
1. Avukatlık Kanunumuzun, çağdaş ve amaca uygun şekilde değiştirilmesini, Devletin üniter yapısına uygun bir şekilde, çoklu baro sisteminden vazgeçilerek tekli baro sistemine dönülmesini talep ediyoruz,
2. Savunma görevi nedeni ile savunduğumuz kişi ve kurumlarla özdeşleştirilmekten, üstlendiğimiz dava ve takipler nedeniyle öldürülmek, yaralanmak, tehdit edilmek, dışlanmaktan kurtulmak istiyoruz. Yaşamak ve görevimizi yapmak istiyoruz.
3. İddia, savunma ve karar üçgeninde Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmasını istiyoruz, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntı çekmek istemiyoruz,
4. Sorumlulukta olduğu gibi haklarda da kamu görevlisi muamelesi görmek istiyoruz,
5. CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ücretinin süresinde ödenmesini ve Avukatlık asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz,
6. Yasa gereği eşit haklara sahip olan Hâkim Savcılar ile Avukatlar arasında ita Amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmasını istemiyoruz,
7. Yargının diğer kurucu iki unsuru olan Hâkim Savcı gibi Kamu Görevi Gören, Kamu Avukatlarımızın Özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz,
8. Baroların Denetiminin TBB’ce gerçekleştirilmesini istiyoruz,
9. Avukatların müvekkil vekil ilişkisini düzenleyen vekâletnamelerini kendilerinin tanzim etmesini istiyoruz,
10. Hukuk Fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanmasını, Avukatlığa Kabul Ve Stajyerlik sınavlarının ivedi olarak getirilmesini istiyoruz,
11. Savunma hakkının lüks olmaktan çıkarılmasını, Avukatlık hizmetlerinde ki KDV nin 18 den aşağıya çekilmesini istiyoruz
12. Siyasetin “Savunma Yargının kurucu unsurudur” cümlesini İçselleştirmelerini istiyoruz,
Açıklamaya son vermeden önce Molierac'ın mesleğimiz ile ilgili ünlü sözlerini hatırlatmak isterim; " Kimseye ne müvekkile, ne hakime nede iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üstte tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar köle kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı."
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum