Biltekin Özdemir vefat etti

Biltekin Özdemir vefat etti
Editör: Ordu Gazete
06 Eylül 2021 - 17:23
Ordulu ünlü bürokrat, üst düzey yönetici ve  eski Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti.
Ordu Mesudiyeli olan Biltekin Özdemir Anavatan Partisi’nden Samsun Milletvekilliği yaptı. Türkiye’nin sayılı firmalarında üst düzey yönetici olarak çalıştı.
Dr.Biltekin ÖZDEMİR Kımdir..?

Doğum Yeri  : Mesudiye / Topçam Beldesi
Doğum Tarihi: 5.10.1939
Eğitimi: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

     Lisans (İşletme- Maliye) ( 1957-1961)
     Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
     Yüksek Lisans (Kamu Yönetimi ve  
     Siyaset Bilimi)(1998)

     Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Doktora (2006)
     Yabancı Dil : İngilizce - Fransızca
 GÖREV VE FALİYETLERİ
1962-1965 : Maliye Müfettiş Muavini
1965-1972 : Maliye Müfettişi
1972-1974 : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Müşaviri ve Genel Sekreter Yardımcısı
1974-1977 : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı ve Başyardımcısı
1977-1980 : Kopenhag (Danimarka) Büyükelçiliği Ekonomi ve Maliye Müşaviri
1980-1981 : Maliye Tetkik Kurulu Başkanı
1981-1986 : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
1987-1991 : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı
1993-1994 : Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kurucu Üyesi
1995-1999 : Samsun Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı
2000-2001 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) II. Başkanı
2001-2001 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kurucu Üyesi ve II. Başkanı ve Başkan V.
2006-2007 : Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi ( 19.01.2006 )
2007-2008 : Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
2002-2013 : Türk Parlamenterler Birliği Başdanışmanı
2008-2012: Türk Vergi Konseyi Üyesi
1987-2015 : Yeminli Mali Müşavir (YMM)
2014-2015 : Yeminli Mali Müşavir (YMM)
ve Yetkili Denetçi
2005-2015 : Fahri (Onursal) Maliye Müfettişi (30.6.2005 tarihli R.Gazetede yayınlanan 2005/7185 sayılı Kararname)
BULUNDUĞU EK GÖREVLER;
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi (1982)
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi (1983)
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1984); DMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1985-1986)
TSK Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (1983-1985)
KOSGEB İcra Kurulu Üyesi (1988-1991)
Emlak Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1987); T.C.Ziraat Bankası Danışma Kurulu Başkanı (1988-1991)
Ray Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (1992-1993)
Özel Sektörde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (2003-2007)
Doğan Holding (Bireysel Emeklilik) Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2004)
Ciner Holding (Park Elektrik ve Ceydaş) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2007)
Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi (2007-2008)
YAYINLARI;
• Kentsel Bölgelerin Yönetimi; DPT, Yayın No. 1373, (1973).
• Katma Değer Vergisinde Matrah, Oran ve İndirimler; İ.T.İ.A,Yayın No. 151/93 (1973).
• Danimarka Vergi Sistemi; Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu, Yayın No. 1373, (1979).
• Ülkemizde 8 Yıllık Eğitimin Hedefleri (1997).
• Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması (1988, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi).
• Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sistemi’nin Değerlendirilmesi (2006, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Doktora Tezi).
• Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri, MÜ İİBF, 23. Maliye Sempozyumu (2008).
• Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış, Maliye Dergisi, 2009.
• Osmanlı Devleti Dış Borçları, ATO yayını 1. baskı (2009), Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2. baskı, 2010/403.
• Yunanistan Borç Krizi, Vergi Dünyası Dergisi, Şubat 2016 Sayısı.
• 1923-2015 Döneminde Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Milli Gelirin Oluşumu ve Bölüşümü, Türkiye Ekonomisinin Bugünkü
• Türkiye 'Cumhuriyetinde İstikrar Arayışları ve Kalkınma Çabaları .
• Makro İktisat, (henüz yayınlanmamıştır; çalışmalar son aşamasına gelmiştir.
• Mesleki çeşitli etüt, makale, bildiri, çeviri ve raporlar.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum