Reklam
Reklam
Reklam

İktidar muhalefet ortak karar aldı

İktidar muhalefet ortak karar aldı
18 Temmuz 2019 - 17:36

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 2016’da yürürlüğe giren 1 /5000 ölçekli Altınordu ilave+ Revizyon Nazım İmar Planını iptal etti. Bu karar ile Belde Evler, Durugöl Projesi, Migros AVM, Akyazı Mahallesi’ne yeni yapılacak otel ve birçok proje durduruldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu halkının çıkarları birinci plandadır. Türkiye Hukuk devletidir” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi bugün tarihi oturumlarından birisini gerçekleştirildi. Tek gündem maddesiyle yapılan oturumda iktidar ve muhalefet ortak karara imza attı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Altınordu İlçesi’nde 1/5000 ilave +revizyon nazım imar planı yürürlüğe girdi. Bu imar değişikliğiyle kamuoyunda Belde Evler, Migros AVM ve Durugöl Projeleri özel proje alanları olarak kabul edildi.

Bu proje alanlarına kamuoyunda büyük tepkiler oluşması üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi yeni bir karar aldı.

MUHALEFET DESTEK VERDİ

CHP Belediye Meclis Üyesi Sami Torun, bu karara sevindiklerini ve desteklediklerini söyled. Torun, hak sahiplerinin Belediye aleyhine dava açması durumunda ne olacağını sordu.

GÜLER: TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Türkiye bir hukuk devletidir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olmasında kanunlar geçerli olacaktır. Biz burada kanunlara uygun şekilde hareket ediyoruz. Hak, hukuk, halkın vicdanı ve Ordu halkının çıkarları esastır. Biz burada Ordu halkının çıkarlarını birinci plana alıyoruz ve hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Burada temel olan Ordu’nun halkının çıkarları ve anayasal haklardır. Tabi ki bir harekete başlanınca bunun eksisi artısı her şeyi hesap ediliyor demektir. Bunların hepsini göze alarak cesaret ile bu işe giriyoruz. Ne olursa olsun bende yanlış yapıyorsam kendi yanlışımı getiririm ortaya. Milli menfaatlerimiz esastır. Anayasal hak ve hukuklar esastır. Bu çalışmaları bilerek ve bilinçli bir şekilde başlatıyoruz. Aslında ben bunu ilk gün gündeme getirebilirdim. Altına tek imzayı atarak getirebilirdim. Ama usulüne uygun hareket ettiğimiz içinde burada bir bütün halinde bu kararı almamız ve sizin de bunu memnuniyet ile karşılamanız bizim için anlamlıdır. Ben muhalefete, bütün üyelerimize, çalışmaları yapan bütün arkadaşlarıma, kamuoyunun hassasiyetine, sivil toplum örgütlerine ve bütün partilerimize teşekkür ediyorum. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletin kılıcı ile düzelteceğiz. Burada esas olan Ordu halkının çıkarları üzerinedir” dedi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu 2016’da kabul edilen Altınordu ilave+revizyon Nazım İmar Planının iptal edilmesi için hazırladığı rapor şöyle;

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 17 Meclis Üyesinin Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına vermiş olduğu 11.07.2019 tarihli önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.09.2016 tarih ve 2016/238 sayılı kararı ile onaylanan Ordu ili Altınordu ilçesine ait 1/ 5000 ölçekli İlave ve Revizyon nazım İmar Planının, Belediyemize karşı açılan dava dosyalarına sunulan  belgeler, bilirkişi raporları, ilgili birimlerin konuya ilişkin raporları ve özellikle Ordu Halkı ile birebir yapılan görüşmeler sonucunda yaygın bir memnuniyetsizliğin olması nedeniyle hamşehrilerimizin yoğun talebi dikkate alınması, kamuoyu vicdanının rahatlatılması ve ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla söz konusu planın üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirililerek iptal edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Komisyonumuzca smz konusu önergeye ilişkin yapılan inceleme neticesinde, Söz konusu Meclis Kararı ile kabul edilen Altınordu İlçesine ilişkin 1/ 5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planın iptali yönünde birçok dava açıldığı anlaşılmış, ilgili davalar üzerinde İdari Yargı mercilerince yaılan incelemelerde, dosyaların bir kısmında planın parsel bazında iptaline,genele ilişkin plan iptali taleplerinin ise ehliyet yönünden reddine karar verildiği görülmüş olup, planın tamamının ilişkin davaların reddedildiği anlaşılmıştır.Bu nedenle hukuk komsiyonu ile birlikte yapılançalışmada revizyonun parsel bazında değerlendirme yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Komisyonumuzca yapılan çalışma doğrultusunda;

Kent siluetinin korunmaası,

Bahse konu plana açılan parsel bazındaki davaların bir kısmının kabulünden dolayı plan bütünlüğünde bozulma meydana geldiği ve bu nedenle plan ruhunun bir aykırılık teşkil etmiş olması.

Kamuoyunun revizyon le ilgili rahatsızlığı ve hatta ekte sunulan revizyonun büyük bir bölümü ile alakalı 110.000 (yüz on bin) adet ıslak imzadan oluşan kampanya mevcut olduğu ve bu kampanyaya 30 sivil toplum kuruluşunun katkı verdiği, Ordu Mimarlar Odası Şubesinin Başkanlık Makamına iletmiş olduğu bazı alanların düzeltilerek yeniden çalışması talebinin değerlendirilmesi,

İleri dönün telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.02.2019 tarihli ve E.2192 sayılı yazısında sunduğu inceleme raporunda; revizyon planında Özel Proje Alanı olarak belirtilen bahse geçen alanların Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğinin 10. Maddesinde belirtilen gösterimlere uygulama imar planında aykırılıklar olduğu, planlanan kullanımların uygulama imar planında mekânsal olarak gösterilmesi gerektiği, konut kullanımından dolayı alana gelecek nüfusun gelecekteki ihtiyacı olan kentsel sosyal ve teknik alt yapı alanlarının bulunduğu bölge oranları ve yüksekliği serbest bırakılması kararlarının silüeti bozucu nitelikte olduğu, kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini belirtmesi,

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında Mekansal Gelişme ve Planlamaya ilişkin hedeflerinin ve politikalarının yer aldığı 2. Bölüm altında;”  Ülkemizde 2023 yeni şehircilik vizyonu kapsamında her şehrin; sağlıklı,güvenli, akıllı, çevreci,dinamik bir yapı içeriisnde yatay mimariyi esas alan ve insan odaklı bir planlama ve uygulama anlayışıyla gelişmesinin sağlanması hedeflemekte olduğu ve

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019-2023 yılı Stratejik Planı’nda ise “Yeni Şehiriclik Vizyonu” stratejisi altında “Şehrimizin kimliğini canlandıran,sosyal dokuyu dikkate alan ,yatay mimariyi esas alarak mahalle kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla mekânsal strateji, imar planlama,harita,etüt,arsa ve arazi düzenleme ve kentsel tasarım çalışmalarının “ yapılacağı vd “insan odaklı ve yatay mimariyi esas alan planlama” anlayışının uygulamasının hedeflendiğinin belirtilmesi gerekçesiyle, komisyonumuzca aşağıda belirtilen 7 maddenin kabulü uygun bulunmuştur.

 1. İlimiz Altınorduİlçesi Kirazlimanı Mahallesi 4941 ada 1 nolu parsel üzerinde tanımlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Emsal 3.00 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip, “Özel Proje Alanı” alanının ve plan notlarında tanımlanan kısmının, yeni plan çalışması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılacak olup, yapılaşma parametresi Emsal: 0.90, Yençok: 15.50 metre olması, tüm imara esas işlem haklarının durdrurlması, gereğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ınca yapılması
 2. İlimiz Altınordu İlçesi, Şahincili (Bahçelievler) Mahallesi 2503 ada 3 nolu parsel üzerinde tanımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ticaret+Tyrizm+Konut” alanı olarak ayrılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 2.50 Yençok: 51.50 TAKS: 0.40 yapılaşma koşulları belirtilen alanda , yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda ve Sosyal Donatı alanlarını sağlanmadığı, trafik akış planı yapılamdığı gerekçesiyle yeniden plan yapılmasına karar verilmiştir.Bahse konu alanın imar plan haklarının yeniden düzenleyerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ticaret alanı olması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile E: 2.oo Yençok: 17.00 metre olması
 3. İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Durugöl) Mahallesi 1303 ada 18 nolu parsel üzerinde tanımlanan Emsal: 2.50 Yençok : Serbest yapılaşma koşullarına sahip “Özel Proje Alanı” alanının ve plan notlarında tanımlanan kısmının, yukarıda belirtilen gerekçeler ve özellikle 30 sivil toplum kuruluşunun katkı sağlayarak 110.000 (Yüz on bin) adet ıslak imzadan oluşan kampanya bşlatıldığı ve Ordu Mimarlar Odası Şubesinin Başkanlık Makamına iletmiş olduğu raporun birinci maddesinde yer alan gerekçelerle bu alanda yeni bir imar düzenlemesi yapıalna kadar tüm imara esas işlem haklarının durdrurlması ve gereğinin İmar ve Şehircilik Dairesi ve Altınordu Belediyesi’nce yapılması,
 4. İlimiz Altınordu İlçesi Şahaincili (Karşıyaka) Mahallesi 4985 ada 4 parsel üzerinde tanımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ticaret” alanı oalrak ayrılan, 1/ 10000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 1/50 Yençok: 24.50, ayrık nizam 8 kat yapılaşma koşulları belirtilen alanda, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda ve halkın kullanımına açılması amacıyla; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Altınordu İlçesi İmar Planı notlarında belirtilen ÖPA-III şeklinde belirlenmesi,
 5. İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Akyazı) Mahallesi 762 ada 2 parsel üzerinde tanımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ticaret+konut” alanı olarak ayrılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 2.05 Yençok: 24.50 metre yapılaşma koşulları belirtilen alanda, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile konut alanı olması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiyle E:1.70 Yençok: 24.50 metre olması, tüm imara esas işlem haklarının durdurulması ve gereğinin Altınordu Belediyesi’nce yapılması
 6. İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Akyazı) Mahallesi 762 ada 2 parsel üzerinde tanımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ticaret+turizm+konut” alanı olarak ayrılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 0.90 Yençok 12.50 metre, yapılaşma koşulları belirtilen alanda,tüm imara esas işlem haklarının durdurulması, gereğinin Altınordu Belediyesi’ne bildirilmesi; İlimiz Altınordu İlçesi Karapınar mahallesi 1396 ada 1 parsel üzerinde tanımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ticaret+Konut” alanı olarak ayrılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 2.05 Yençok: 36.50 metre yapılaşma koşulları belirtilen alanda,tüm imara esas işlem haklarının durdurulması, gereğinin Altınordu Belediyesi’ne bildirilmesi ve ilimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2076 ada 32,31, 5,6 ve 34 parsel üzerinde tanımlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ticaret” alanı olarak ayrılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 2.00 Yençok: 15.50 metre, yapılaşma koşulları belirtilen alanda, tüm imara esas işlem haklarının durduruşması, gereğinin Altınordu Belediyesi’ne bildirilmesi;
 7. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2016 tarih ve 238 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlüğe konulan Altınordu(Ordu) İlave+Revizyon Nazım İmar Planı’nı ve plana yapılan itirazın reddine ilişkin parsel bazında Ordu Büyükşehir Belediyesine karşı açılan davalarda, mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporlarında, dava konusu plan değişikliğinin geneline ilişkin yapılan değerlendirmelerde;

Söz konusu planın geneline ilişkin olarak, kamu kaynaklarının yerinde ve sağlık kullanılması için planın yürürlüğe girdikten sadece 2 yıl sonra  çok büyük bir kısmının ‘revizyonu’nun yapılması için şehircilik ilkeleri, planlama esasları,imar mevzuatı ve kamu yararı açılarından meşru ve kabul edilebilir gerekçelerinin bulunması gerektiği, dava konusu imar planına ait temel gösterilen gerekçe ve hedefleri ,analitik, çalışmalar ile desteklenmediği süreç planın tamamının revizyonunun yapılması için güçlü bir gerekçe oluşturamayacağı, bu plana ilişkin analitik çalışmaların yapılmamış olduğu ve detaylı ve sağlıklı nüfus ve işgücü projeksiyonu yapılmamış olduğu bu durumun “ilave plan” olma işlevinin meşru zemini ortadan kaldırdığı bu hususta tespit,analiz ve sentez çalışmalarına dayandırılmamış olduğu, yapılan bu tespit ve değerlendirmelerde davaya konu, 175000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın incelenen açılardan üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, kamu yararına ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Bundan dolayı detaylı ve sağlıklı nüfus ve işgücü projeksiyonunun yapılmamış olduğu, arazi kullanım kararlarının ve yoğunluk artışı bulunan Özel Proje Alanlarının sorgulanır hale getirildiği dolayısıyla revizyon ve ilave plan olma işlevinin meşru zemininin ortadan kaldırıldığı göz önünde bulundurularak; bahse konu revizyon imar planının yeniden değerlendirilerek yeni bir imar planı revizyonu çalışması gerektiği komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • Osman hoca
  1 yıl önce
  YENI ORDUSPOR VE BU ALINAN IMAR KARARI ORDU ILI ICIN MILATTIR.DOLAYISIYLA BU KARARI ALAN BASTA BELEDIYE BASKANLARI VE BELEDIYE MECLISI UYELERINI KUTLUYORUM.BOYLELIKLE BUYUK BIR YANLISTAN GERI DÖNÜLMÜŞTÜR. rnAYRICA YENI ORDUSPOR TEZGAHIYLA ORDUDA SPOR KAMUOYUNU BOLEN VE SIYASI AMACLARINA ALEY EDEN...BELEDIYENIN DOLAYISIYLA MILLETIN PARASINI SPOR LISVESI ALTINDA 3...5...FETOCUYE PESKES CEKEN.PARA AKLAYAN..HAZINE ARAZILERINI SPOR TESISI YAPACAGIZ DEYIP IMAR KARARI CIKARTTIRARAK DAHA SONRA OZEL KISILERE SATARAK CIKAR SAGLAYAN...GELMIS GECMIS EN KOTU NIYETLI BELEDIYE BASKANI OLAN ENVER YILMAZ VE ONUN TAYFASINA VERILMIS EN GUZEL CEVAPTIR..ORDU HALKININ YUREGINE SU SERPILMISTIR..SAYGILARIMLA..