Reklam
Reklam
Reklam

Mahkeme kararı sonrası Belde Evler ne olacak?

Mahkeme kararı sonrası Belde Evler ne olacak?
19 Ekim 2019 - 17:32
Reklam

Ordu kamuoyunda oldukça tartışılan Belde Evler ile ilgili Ordu İdare Mahkemesi, firmanın başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Belde Evler Projesi’nin imar değişikliğini iptal etmesi sonucu inşaat belediye tarafından mühürlenmişti.

İntaya, Özmen ve Köksal İnşaatı temsilen Av. Eser Gültekin, Av. Sumru Aktaş, Av. Gül Bahar Yıldız Ordu İdare Mahkemesi’ne alınan kararın iptalini ve yürütmenin durdurulması için başvurdu. Firma başvurusunda inşaat ruhsatının iptal edilmediği, imar değişikliğinin kanuna aykırı şekilde alındığı ve firmanın itibarının zedelendiğini gerekçe olarak sundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise, iptal kararının yasalara uygun olarak Belediye Meclisi tarafından  alındığını ileri sürdü.

Ordu İdare Mahkemesi ilgili firmanın başvurusunu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararının son bölümünde şu görüşler yer alıyor;

Olayda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerden dava konusu islemde yapıların

mevcut yapı ruhsatlarına ve eki mimari projelere aykırı biçimde insa edildigine dair herhangi

bir tespit olmadıgı gibi dosya kapsamında 15/05/2018 tarih ve 9,10,11,12 sayılı yapı

ruhsatlarının iptal edildigine dair herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadıgı, aksine

dava konusu yapı tatil zaptının Ordu Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2019 tarih ve

2019/162 sayılı kararı gerekçe gösterilerek düzenlendigi görülmüstür.

Bu durumda; davacı adi ortaklıga ait tasınmazda insa edilen yapılara iliskin yapı

ruhsatları iptal edilmeksizin veyahut yapıların ruhsat ve eklerine aykırı sekilde yapıldıgı

ortaya konulmaksızın Ordu Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2019 tarih ve 2019/162

sayılı kararı gerekçe gösterilerek 3194 sayılı Kanun'un 32.maddesi uyarınca yapı tatil zaptı

düzenlenmesine dair dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Öte yandan dava konusu islemin yapı tatiline iliskin oldugu, devamında davalı idarece

tasınmazda mevcut yapıların yıkılmasına karar verilebilecegi dikkate alındıgında davacı

bakımından telafisi güç zararlar dogabilecegi açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması

halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca

teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebligini izleyen günden

itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere,

10/10/2019 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum