Reklamı Geç
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Ordu Valiliği açıkladı: Yasaklandı

Ordu Valiliği açıkladı: Yasaklandı
08 Temmuz 2020 - 06:43
Reklam
Ordu’da asker uğurlaması için eğlence düzenlenmesi ve konvoy yapılması valilik kararıyla yasaklandı.
Ordu Valiliğinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;
asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına
Ordu ili genelinde;
1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil
eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu
oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci
derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,
3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken)
yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere
pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde
bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına,
4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili
Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine,
5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla,  Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya
konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Reklamı Geç