Reklamı Geç
Reklam
Reklam

Ordu Valiliği koronavirüs ilgili flaş kararlar aldı

Ordu Valiliği koronavirüs ilgili flaş kararlar aldı
02 Ağustos 2020 - 10:29
Reklam

Ordu Valiliği koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;
Ordu ili genelinde;
1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
· Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde 
alınmasına,
· İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
· Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
· Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik 
tedbir alınması,
2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle 
ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk 
birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi,
3. İllerde Vali Yardımcısı ve ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları
Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki 
değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim 
temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır 
hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan 
filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca 
gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması,
4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için 2 / 3
vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları 
yönünde bilgilendirilmeleri,
5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda
temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılması,
6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz
önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların 
yapılması,
7. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat 
takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları 
yüksek seyreden kritik illerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması,
8. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması,
9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
· Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade 
edilmemesi,
· Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf 
odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ 
edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmaları,
· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,
- Birinci ihlalde uyarı,
- İkinci ihlalde idari para cezası,
- İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 
üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanması,
· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit 
etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılması,
· Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması,
10. Toplu taziye uygulaması ile ilgili olarak ilimizde;
· Taziye evlerinde,
· Evlerde,
· Açık alanlarda,
taziye yapılmaması hususunda tekraren İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınması, ayrıca 
bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 
kez anons edilmesi,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz,
Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı 
anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı 
alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”
11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;
· Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılması,
· Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde 
bulunulması ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye hoparlörleri 
ile kolluk araçlarından anons edilmesi,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz,
Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep birlikte uyalım.
Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız mübarek 
olsun.”
12. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
· Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini 
sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması, İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulması,
· Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, 
zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil 
edilmesi,
· Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim 
ekipleri oluşturulması,
· İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” 
sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına 
uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılması; bu süreç sonunda 
tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda 
yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile 
İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu 
taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, aşamalarını içeren “Koronavirüs İl 
Denetim Uygulaması Modeli”nin pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılan ve elde edilecek sonuçlara 
göre diğer ilimizde de uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanılması,
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Reklamı Geç