Ordulu Genç Bilim İnsanı Dr. Emel Altaş Kiracı'ya Onur Ödülü verildi

Ordulu Genç Bilim İnsanı Dr. Emel Altaş Kiracı'ya Onur Ödülü verildi
Editör: Ordu Gazete
05 Ocak 2021 - 07:48 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 - 09:24
Ordulu genç bilim insanı  Dr. Emel Altaş Kiracı , Ortadoğu Öğretim Elemanları tarafından verilen “Kütle Çekim Kuramlarında Doğrusallaştırma Kararsızlığı” başlıklı teziyle  2020 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülü’nü  kazandı.
Ortadoğu Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na geçen  Dr. Emel Altaş Kiracı’ya verilen onursal ödülün gerekçesi şöyle açıklandı;
Dr. Emel Altaş Kiracı, “Kütle Çekim Kuramlarında Doğrusallaştırma Kararsızlığı” başlıklı doktora tezini ODTÜ Fizik Bölümü’nde Prof. Dr. Bayram Tekin’in tez danışmanlığında 2018 yılında tamamlamıştır.

Genel görelilik gibi doğrusal olmayan kuramlarda, ilgilenilen problemlerin tam çözümünü bulmak genellikle zordur. Bu zorluğun üstesinden gelmenin en bilindik yollarından biri pertürbasyon kuramını kullanarak denklemleri doğrusal hale getirmek ve böylece, yaklaşık da olsa, problemin çözümüyle ilgili bilgi sağlamaktır. Öte yandan pertürbasyon kuramı, genel görelilik kuramı çerçevesindeki her problemin çözümüne fayda sağlamamakta, başka bir deyişle, her arka alan çözümü için pertürbasyon kuramını kullanmak mümkün olmamaktadır. Doğrusal hale getirilmiş denklemlerin çözümlerinin kısıtlayıcı denklemleri sağlamaması durumunda, dikkate alınan simetrik arka plan çözümü etrafında ‘doğrusallaştırma kararsız’ durumu oluşur. Bu problemin varlığı 1970’lerden itibaren Genel Görelilik bağlamında bilinmekte olup, son zamanlarda Genel Görelilik denklemlerinin modifiye edilmesi ile oluşturulan kütle çekim kuramlarında da incelenmeye başlanmıştır. Dr. Emel Altaş Kiracı, doktora tezinde, doğrusallaştırma kararsızlığı problemini kuantum kütleçekim kuramlarından biri olan topolojik kütleçekim kuramı için incelemiştir. Dr. Altaş Kiracı, bu kuramın “kiral limit” olarak adlandırılan limiti için sorunlu log çözümlerini doğrusallaştırmanın kararlılığı bakımından incelemek üzere başlangıç verisi problemi olarak ele aldığında, bu çözümlerin herhangi bir gerçek çözümün doğrusallaştırılmasından elde edilemeyeceğini göstermiştir. Bu sonuç, kiral kütle çekim teorisinin kuantum kütle çekim teorisi olarak değerlendirilebilmesinin önündeki engeli kaldırmaktadır. Aynı zamanda, Dr. Emel Altaş Kiracı, doktora çalışması kapsamında, doğrusallaştırılmış denklemlerin çözümlerine ikinci mertebe denklemlerden gelen şartları ve bununla ilgili olarak Taub ve ADT (Abbott–Deser–Tekin) yükleri üzerinde de çalışarak bu alanda bilime önemli katkılarda bulunmuştur.
Dr. Altaş Kiracı’nın ikisi doktora tezinden olmak üzere saygın alan dergilerinde çıkmış dokuz yayını bulunmaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum